Είσοδος

Αριθμός Κάρτας

Κωδικός (Ξεχάσατε τον κωδικό σας?)


 
Δέν έχετε ακόμη λογαριασμό;   Κάντε κλικ εδώ!

Με ποια προϊόντα κομίστρου μπορώ να φορτίσω το πολλαπλό εισιτήριο;

Σε ποιά σημεία μπορώ να εκδώσω ή/και επαναφορτίσω το πολλαπλό εισιτήριο;
Για να δείτε τα σημεία έκδοσης και επαναφόρτισης του πολλαπλού εισιτηρίου, πατήστε εδώ
Αντικατάσταση Πολλαπλού εισιτηρίου;
Επειδή το πολλαπλό εισιτήριο δεν φέρει τα στοιχεία του κατόχου του, δεν αντικαθίσταται και δεν αποζημιώνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής. Αν σε αυτό υπάρχουν αποθηκευμένα προϊόντα κομίστρου ή χρηματική αξία, αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους.