Είσοδος

Αριθμός Κάρτας

Κωδικός (Ξεχάσατε τον κωδικό σας?)


 
Δέν έχετε ακόμη λογαριασμό;   Κάντε κλικ εδώ!

Με ποια προϊόντα κομίστρου μπορώ να φορτίσω το πολλαπλό εισιτήριο;

Σε ποιά σημεία μπορώ να εκδώσω ή/και επαναφορτίσω το πολλαπλό εισιτήριο;
Για να δείτε τα σημεία έκδοσης και επαναφόρτισης του πολλαπλού εισιτηρίου, πατήστε εδώ
Αντικατάσταση Πολλαπλού εισιτηρίου;
Επειδή το πολλαπλό εισιτήριο δεν φέρει τα στοιχεία του κατόχου του, δεν αντικαθίσταται και δεν αποζημιώνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής, καταστροφής.
Αν σε αυτό υπάρχει αποθηκευμένο προϊόν κομίστρου, αυτό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από τρίτους.
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, το εισιτήριο αντικαθίσταται και ισχύουν οι κανόνες μεταφοράς.